Skambinkite mums

(8 46) 45 17 18

Rašykite mums
NAUJIENOSNAUJIENOS
Antrinių žaliavų konteinerių išdėstymas
Antrinių žaliavų konteinerių išdėstymas

Dėl komunalinių atliekų deklaravimo tvarkos sistemos Klaipėdos rajone

Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T11-672 patvirtintas komunalinių atliekų tvarkymas: atliekų tvarkymo planas, taisyklės, nuostatai ir deklaravimo tvarkos aprašas.

Deklaravimo tvarkos aprašas taikomas įmonėms ir organizacijoms bei fiziniams asmenims už turto objektus, esančius privačios nuosavybės ar kita teise valdomame žemės sklype, atitinkantis deklaravimo punktus.

Vietinės rinkliavos mokėtojams, kurie deklaruoja komunalinių atliekų kiekį, mokėtina vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą suma už kalendorinius metus apskaičiuojama vietinės rinkliavos dydį padauginus iš deklaruoto komunalinių atliekų kiekio tonomis. Vietinės rinkliavos dydis yra 208 Lt už vieną komunalinių atliekų toną.

Norintiesiems vietinę rinkliavą mokėti pagal deklaruotą komunalinių atliekų kiekį negali būti taikomas tais pačiais mokestiniais metais kitas parametras, pagal kurį apskaičiuojamas vietinės rinkliavos dydis.

Atliekų faktinė deklaracija – tai Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintos formos dokumentas, kuriame vietinės rinkliavos mokėtojas nurodo deklaruojamą komunalinių atliekų kiekį. Atliekų turėtojai atsako už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą, tai yra konteinerių kiekis, tūris ir tuštinimo dažnumas privalo sutapti su faktinėmis aplinkybėmis.

Atliekų turėtojai privalo sudaryti galimybę Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai ar įstaigai tikrinti komunalinių atliekų kaupimą be atskiro Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos ar įstaigos pranešimo apie planuojamą patikrinimą.

Todėl prašome įmones, organizacijas, akcines ir uždarąsias akcines bendroves, pageidaujančias deklaruoti faktinį atliekų kiekį, pateikti deklaracijas iki rugsėjo 17 d. Klaipėdos rajono savivaldybės VšĮ „Gargždų švara". Nepateikus deklaracijų, komunalinių atliekų kiekis bus apskaičiuotas pagal nekilnojamojo turto registro paskirtį ir pastatų bendrą plotą. Kokį pasirinkti apmokestinimo būdą už komunalinių atliekų rinkliavą, sprendžia įmonių savininkai ar jų įgalioti vadovai.

Fiziniai asmenys, turintys teisę deklaruoti komunalines atliekas pagal deklaravimo tvarkos aprašą Klaipėdos rajono teritorijoje, gavę mokestinį pranešimą (ketvirčio pabaigoje/naujo pradžioje), kreipiasi į VšĮ „Gargždų švara"  parašyti prašymą ir užpildyti komunalinių atliekų deklaraciją bei pateikti reikalingus dokumentus (pažymą apie deklaruotų gyventojų skaičių turto savininko patalpose).

Primename, kad gyventojai, gyvenantys įvairios paskirties pastatuose, kurie yra neįregistruoti nekilnojamojo turto duomenų registre, privalo pateikti prašymą VšĮ „Gargždų" švara" dėl komunalinių atliekų šalinimo, kad būtų suteiktas jam atliekų rinkliavos mokėtojo kodas nedelsiant, kol tai bus faktiškai nustatyta. Primintina yra tai, kad Klaipėdos rajono savivaldybės taryba komunalinių atliekų rinkliavą patvirtino nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d.

Visa informacija teikiama Klaipėdos g. 20, Gargždai, Klaipėdos rajono savivaldybės VšĮ „Gargždų švara" tel. (46) 451718

 

Klaipėdos rajono savivaldybės komunalinių atliekų deklaravimo tvarkos aprašas

Deklaravimo tvarkos Priedas Nr. 1

 

 

Naujienlaiškis

Registruokites ir sužinokite visas Gargždų švaros naujienas pirmieji