Skambinkite mums

(8 46) 45 17 18

(8 46) 47 07 67

Rašykite mums

Deklaravimas ir lengvatos

 

FIZINIAI ASMENYS

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2017-12-21 d. sprendimo Nr. T11-402 nuostatų 84 p. "Metinė Vietinė rinkliava negali viršyti 1 procento metinės Vietinės rinkliavos mokėtojų disponuojamų metinių namų ūkio pajamų. Jeigu metinė Vietinė rinkliava viršija 1 procentą praėjusių metų metinių namų ūkio pajamų, metinės Vietinės rinkliavos mokėtojo prašymu ji gali būti perskaičiuota. Po perskaičiavimo metinė Vietinė rinkliava turi būti lygi 1 procentui praėjusių metų metinių namų ūkio pajamų. Metinės Vietinės rinkiavos dydį perskaičiuoja Administratorius, kuriam metinės Vietinės rinkliavos mokėtojai turi pateikti prašymą (priedas Nr. 3), dokumentą, patvirtinantį asmens tapatybę, visų namų ūkyje gyvenančių asmenų gyvenamosios vietos deklaracijas, visų namų ūkyje gyvenančių asmenų (išskyrus nedarbingo amžiaus vaikus) pažymas apie visas gautas pajamas per kalendorinius metus. Šiame punkte įtvirtintos nuostatos taikomos tik Klaipėdos rajone gyvenamąją vietą deklaravusiems asmenims už ne daugiau kaip 3 skirtingų rūšių nekilnojamojo turto vienetus."

Prašymas pildomas, kai nekilnojamojo turto objekto savininkas nori, kad jam nebūtų skaičiuojama kintama  Vietinės rinkliavos dalis (išskyrus sodų bendrijose esančiam nekilnojamam turtui, kuriame pastoviai negyvenama, bei  garažų bendrijose esančiam nekilnojamam turtui) .

Nuostatų 23 p. "Nekilnojamojo turto (išskyrus sodo ir garažo paskirties) objekto savininkas, norintis, kad jam nebūtų skaičiuojama kintama vietinės rinkliavos dalis, iki einamųjų metų balandžio 1 d. turi pateikti:

23.1. prašymą-sąžiningumo deklaraciją (2 priedas);

23.2. licencijuoto elektros energijos tiekėjo pažymą apie suvartotos elektros energijos kiekį už praėjusius du metus. Sunaudotas elektros energijos kiekis per metus neturi viršyti 140 kWh.

23.3. vandens tiekėjo pažymą apie suvartotą geriamo vandens kiekį už praėjusius metus, kai vanduo teikiamas centralizuotai. Sunaudotas vandens kiekis per metus neturi viršyti 1 m3."


 

Naujienlaiškis

Registruokites ir sužinokite visas Gargždų švaros naujienas pirmieji